Amžinojo tarnystėje

Posted by in apmąstymas

Garbiname Amžinąjį dėl Arkangelų, kurie apreiškia Dievo valią žmonėms. Jų vardai apibudina jiems skirtą pasiuntinystę. Ir taip:
Šv. Mykolas reiškia „kas kaip Dievas“ – nugalėtojas, kuris įveikia šėtoną, apsaugo mumyse augantį gerumą.
Šv. Gabrielius reiškia „Dievo Galia“ – apreiškia Dievo planus ir paslaptis duodamas žmonėms atpirkimo vilties ir padedamas atpažinti Viešpaties valią gyvenime.
Šv. Rapolas reiškia „Dievas gydo“ – paliečia mūsų akių, kad pasveiktų nuo nuodėmių tamsybės ir patyrtų nemokamos gailestingos meilės.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.