Nuodėmių rūkas

Posted by in apmąstymas

Kaip sunku važiuoti, kai visas kelias apglėbtas rūko, žino kiekvienas vairuotojas. Ir su dideliu džiaugsmu žvelgia į dangų, kai tik pasirodo saulė, nes jos šviesoje rūkas greitai dingsta. Panašiai nesaugiai jaučiasi žmogus ir nerami būna jo širdis, kai nuodėmės apsemia visą gyvenimą. Tačiau užtenka šaukti Jėzaus vardą, ir tada visos pagundos pranyksta, piktojo pančiai nukrenta, o žmogus vėl tampa laisvas ir laimingas, nes jo vardas užrašytas Dievo artimųjų knygoje.