Pasiūlymas

Posted by in apmąstymas

Kelias į amžinąjį gyvenimą veda per ištikimą meilę Dievui, kuris mus sukūrė, per tarnaujančią ir gailestingą meilę kitiems bendrakeleiviams, net nepažįstamiems. Ir taip ne tik deklaracijos ar planai, bet konkretūs veiksmai.