Charismos, gabumai ir galimybės

Posted by in apmąstymas

Viskas man yra duota tam, kad savo kasdienybėje siekčiau tobulybės, pilnatvės Kristuje, tapdamas Jo atspindžiu, apaštalu, liudytoju, paveikslu… Jei turiu malonę – kaip rašo šv. Paulius – galiu labai daug, o iš tikrųjų galiu viską pavesdamas savo gyvenimą Tam, kuris man jį davė.
Taigi, negaliu išeikvoti Kristaus dovanos, kurią nešioju savyje!