Visiškai už diką

Posted by in apmąstymas

Viešpats Dievas padovanojo žmogui ne tik gražų sodą Edene, ne tik visus gražius kūrinius jame gyvenančius. Pirmiausia Dievas padovanojo žmogui santykius su savimi, galimybę patirti savo artumą ir tai viskas už nieko, visiškai už diką. Šį artumą, prarastą dėl nuodėmės, atgauname Kristuje, kuris asmeniškai, atskiriai aiškina mokiniams kas ir kaip. Laukdamas jų atsivertimo Jėzus turi jiems priekaištų bei pamokymų, nes iš tikrųjų troško, kad visi būtų sujungti su Juo, Gyvuoju ir Tikruoju Dievu.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.