Atsimainimas

Posted by in apmąstymas

Jėzus ant Taboro kalno parodė pilną tiesą apie save, įrodė visiems dar neįtikėjusiems, jog Jis yra tikras Dievas atėjęs kentėti, būti atmestas, mirti ir prisikelti dėl kiekvieno žmogaus išganymo. Gavėnią duoda mums gerą progą atmainyti ir savo veidus, pakeisti iš pykto, nusiminusio, liūdno ir įsižeidusio žmogaus veidą į laimingą, pilną entuzjazmo, kantrybės ir meilės Dievo vaiko veidą. Užtenka įkopti su Mesiju į kalną (atsitraukti nuo pasaulio vilionių) ir džiaugtis Jo artumu, tada tikrai įmanoma pamatyti Jo veidą ir pasakyti: gera man čia būti!