Koks gyvenimas, tokia ir mirtis!

Posted by in apmąstymas

Žemiškasis gyvenimas – tai įvadas į amžinąjį gyvenimą.
Turtuolio žemiškasis gyvenimas padarė jį kurčiu DIEVO ŽODŽIUI. Čia yra visos jo nelaimės šaltinis – turtuolis uždaręs ausis Dievo balsui, uždarė savo širdį broliui – dovanai.
Vien Dievo Žodyje slepiasi gyvenimo jėga skatinti žmogaus širdį atsiversti ir vėl nukreipti žingsnius Dievo link.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.