Fiat

Posted by in apmąstymas

Marija tikriausiai nė kartą sakė Dievui „Štai aš, Viešpaties tarnaitė; teesie man, kaip Tu pasakei”, bet ne dėl to, kad Dievas galėjo pamiršti arba būtų ištroškęs pagyrimų, bet iš meilės ir tikro atsidavimo Jam. Verta, kad kiekvienas savo tikėjimą, pasitikėjimą ir meilę Dievui kuo dažniau, net kas dieną, išpažintų. Taip sustiprins savo ryšį su mylimuoju Viešpačiu, atsižadės piktojo ir jo pasiūlymų (pagundų vedančių į nuodėmę) bei pats nepamirš kas pats yra ir kaip labai yra priklausomas nuo Kūrėjo ir Išganytojo.