Akmenimis į Jėzų

Posted by in apmąstymas

Fariziejams nepatiko Jėzaus žodžiai apie jų silpną tikėjimą ir gyvenimą, todėl su pykčiu ir dideliu įkarščiu norėjo nutildyti Tiesą pasitelkiant argumentus apie akmeninį lietų . Tačiau jiems nepavyko, nes Tiesa visada yra Tiesa ir nesvarbu kad kažkam ji netinka, trukdo ar kelia neramumą. Kai bandome priešintis Dievui Jis pasislepia ir palieka mus mūsų iliuzijos pasaulyje, nuodėmių apgaulėje, širdies tamsybėje. Bet kai su tobulu pasitikėjimu ir visišku atsidavimu leidžiame Viešpaties malonei mus vesti ir ugdyti, tampame pilni džiaugsmo ir laimės, kaip Abraomas apsidžiaugė išvydęs Mesijaus dieną.