Parodyti Tėvą

Posted by in apmąstymas

Kadangi Dievas viską mato ir viską žino, dažnai bijome Jo, bijome pažiūrėti į Jo veidą, bijome Juo pasitikėti. Tačiau Dievas nenori, kad bent vienas pražūtų arba būtų nelaimingas nei pats nieko blogo mums nedaro ir nenori, kad kiti skriaustų mus. Vienintelė sąlyga, kad galėtume džiaugtis Jo malonėmis, apsauga, saugaus vedimu – tai mūsų drąsus priėmimas tiesos apie Jį, Šventąjį, ir apie mus, nusidėjėlius, kuriems žengimas Jo nurodytų keliu veda į gyvenimo pilnatvę.