Koks yra Dievas, paslėptas Švč. Sakramente?

Posted by in apmąstymas

Dievas, paslėptas Švč. Sakramente, yra nuolankus. Kaip Jėzus gimė ne rūmuose ar madingame dvare, bet tvarte, taip ir pasiliko ne kažkokiuose gurmaniškuose patiekaluose ar saldame torte, bet paprastoje duonoje, kad pamaitintų kiekvieną žmogų dvasiniu maistu.
Dievas yra paklusnus. Kai kunigas aukodamas mišias ištaria konsekracijos žodžius, Jėzus iškart ateina į žemę, lyg pirmą kartą, kaip Tėvas Jį siuntė.
Dievas, paslėptas Švč. Sakramente, yra paprastai draugiškas, nes nepatinka Jam pasilikti vienam uždarytam bažnyčioje, bet nori eiti su mumis kur nors mes eisime.