Ateikite

Posted by in apmąstymas

Dievo ištikima meilė visai žmonijai yra tokia didelė, kad net mūsų, žmonių, nuodėmės neatbaido Jo. Jisai dar šaukia mus, kviečia, skatina ir nuolat ragina ateiti prie Jo, kad iš Jo perveto šono tekančio Kraujo būtume nuplauti iš mūsų nuodėmių, silpnybių, nuovargio, nusiminimo, liudėsio… Kartais širdis neišdrįsta prisiartinti prie Viešpaties, nes tiek malonių jau prarando, tiek kartu žadėjo amžinai pasilikti prie Jo, taip stipriai buvo pasiryžusį, bet vėl atkrito. Tokiam nuvertinimui savęs pasidavė Judas ir pats bandė išspręsti nuodėmės problemą. Tačiau jam nepavyko (Mt 27,5).  Tada geriau kaip Petras pravekti ir patirdami milžinišką liūdėsį tris kartus išpažinti, jog „mylime Viešpatį, kuris viską žino“(plg Jn 21,15-19).