Siauras kelias

Posted by in apmąstymas

Nors Abramas galėjo išsirinkti pirmas gyvenimo vietą, leido tai padaryti Lotui. Iš kur pas jį tiek mandagumo, mintis ir sutikimas būti antru? Tai jis giliai tikėjo, jog Dievas jį išsirinko ir jam pačiam nereikia kovoti dėl savo, nes viską, kas jam bus reikaliga, duos Viešpats Dievas. Tai yra siauras kelias, kai pamirštame apie save, pirmienybę duodame Dievui, tai kelias sunkaus, bet laiminančio nuolankumo.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.