Šventykla

Posted by in apmąstymas

Šventykla – tai:

A) Vieta, kur galima susitikti su Dievu – Kurėju ir Išganytoju, su Juo pakalbėti apie visus savo kasdieninius reikalus.
B) Tikinčiųjų bendruomenė-Mistinis Kristaus Kūnas, kurio Galva pats Jėzus, o žmonės – tai sekantys šventumo su dideliu ir greitu rezultatu arba su dar didesniu ir dar greitesniu rezultatu.
C) Kiekvienas žmogus, kuriame Viešpats nori gyventi, spindėti džiaugsmu ir kurį nori persunkti šventumu, apvalyti nuo netobulybės ir atstatyti per nuodėmę prarasta panašumą į save.

Kuria šventykla reikia rūpintis ir saugoti Dievo garbei?
1. A?
2. B?
3. C?
4. ABC?

Išrink teisingą atsakymą ir pagal jį gyvenk.