Kiek turiu laiko atsakymui?

Posted by in apmąstymas

Priverčia susimąstyti ir stebina, kad šiandien Evangelijoje aprašytas karalius teisiantis tarną, kuris užkasė pinigus ir neįgyvendino valdovo įsakymo, uždavė klausymą: „Kodėl neleidai mano pinigų apyvarton?” ir nelaukia paaiškinimo, neduoda galimybės atsakyti, išsiteisinti. Viskas jau yra padaryta. Dabar tarno vardu kalba vien jo darbai ir priimti sprendimai. Todėl verta dažniau pagalvoti apie laukiantį mane teismą bei sekti drąsos motinos iš pirmojo skaitinio ir narsiai kovoti, kad Dievo valia būtų įgyvendinta.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.