Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas

Posted by in apmąstymas

Visada geriau turėti draugą, šalininką, globėją negu priešą. Jaunas Kazimieras nebijojo net savo tėvui karaliui kalbėti apie būtinybę saugoti vargšus, pamirštus, atmestus, „mažiausius”. Taip priprato prie užtarimo, kad iki šiol nenustoja globoti pavergtuosius.
Šv. Kazimierai, melski už mus!