Per mažai malonės

Posted by in apmąstymas

Vienintelė, kas apriboja Viešpaties Dievo malonės veikimą, tai mūsų tikėjimo stoka. Mūsų Viešpatį niekas negali pralenkti „dosmumo varžybose”. Mūsų abejonės, baimės, skrupulai, tikėjimo žvilgsnio stoka gali mus pastumti į beviltišką padėti, į mąstymą, kad nieko nebeįmanoma padryti, pvz. praėjus 38 metams sunku dar laukti stebuklo ir tikėtis, kad tekančio iš šventyklos vandens visiems užteks.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.