Gal taip arba kitaip…

Posted by in apmąstymas

arba dar kitaip. Panašiai svyruoja mūsų tikėjimas neleisdamas suprasti ir priimti, kad Dievas ateina išgelbėti, o ne pasmerkti. Kam dar puldinėti Dievą, jei Jisai nori tik mūsų gerovės? Izraeliečiai taip pat negalėjo šito suprasti, o gal net negalėjo. Tokia pati yra ir mūsų problema. Su pagalba ateina kasdienybė sufleruodama, jog gaila laiko ieškoti atsakymo moksle ir racijonaliame mąstyme, nes tikėjimas tai malonė.

Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.