Akmeniu į Dievą

Posted by in apmąstymas

Neįmanoma akmeniu pataikyti į Dievą. Bet kai Jisai tapo žmogumi (dėl ko išrinktoji tauta, Abraomo palikuonys, galėjo jį atpažinti), surizikavo, kad bus atmestas, kad Jo vaikai bandys Jį užmušti akmenimis. Didžioji mūsų Dievo meilė apsireikšia tuo, kad Jo sandora tęsiasi per amžius, nors mūsų širdys yra lyg iš akmens.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.