Ugnies belaisvis

Posted by in apmąstymas

Jėzus sako, jog nuodėmė laiko mus savo nelaivėje. Taip pat baimė, kylanti iš netikėjimo į Dievo galią, iš nepasitikėjimo Juo, suriša mus taip stipriai, kad nesame savimi, negyvename tikro gyvenimo, nepajėgiame atsiduoti Viešpačiui į rankas. Pirmojo skiatinio personažai nepasidavė baimei, nes pažino Dievą. Kadangi netapo baimės belaisviais, ugnis juos nelietė: ta ugnis ir krosnis tai mūsų susirūpinimai, sunkumai ir abejonės – Drąsos! Mūsų Viešpats jau laimėjo!

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.