O ką turėtume padaryti?

Posted by in apmąstymas

Pagalvojau, kad šitas klausymas šios dienos Evangelijos kontekste yra vaikiškas, šiek tiek kvailas, ar net absurdiškas? Izraelio vyresnieji pamatę ar sužinoję apie Jėzaus padarytus stebuklus galėjo paprastai įtikėti į Jį. Nieko blogo jiems neatsitiktų. Dažnai ir mes esame panašus į juos, panašiai elgiamės, galvojame…
Ant didžiosios savaitės slenksčio, duok mums, Viešpatie, jautrią širdį ir atidų protą, kad atpažintume Tavo Žodį.

Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.