Per maža

Posted by in apmąstymas

– Per maža tau būti mano tarnu – pasakius tai Viešpačiui Dievui, mums atrodo, jog nuolat Jisai nori daugiau iš mūsų, nėra patenkintas mūsų tarnyste, turi mums priekaištų, yra nusivylęs. Bet tai klaidingas mąstymas! Per maža pasitiki Manimi, per maža lauki iš Manęs – tai nėra nusivylusio balsas, bet kažko, kas laukia, kad mes daugiau norėtume, kad Juo visapusiškai pasitikėtume, kad Jam patikėtume visą savo gyvenimą, nes Jisai nori mums duoti daug daugiau!

Apmąstymą oarašė br. Patefonas OFM Conv.