Tušti stebuklai

Posted by in apmąstymas

Vandens perskyrimas ir sausa koja perėjimas į kitą pusę – tai dideli ženklai ir svarbūs momentai Izraelio istorijoje. Raudona jūra, Jordanas, o šiandien dar Elijas ir Eliziejus. Įdomus dalykas, jog šiandien du kartus perskirstą Jordaną matė pranašų mokiniai. Tačiau Jėzus įspėja, kad pamaldžių darbų neatliktume dėl žmonių akių. Vis dėl to neišvengiama daryti stebuklus ar kitus gerus darbus žmonėms nematant. Todėl reikia visą daryti vien dėl Dievo garbės ir pagal Jo valią. Taip išvengsime tuščių veiksmų (net stebuklingų), kuriais norėtume patikti kitiems.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.