Naudingas

Posted by in apmąstymas

Babelio karalius Nebukadnecaras suėmė ir ištremė į savo kraštą tuos, kurie buvo įtakingi, svarbūs visuomenejė ir naudingi kurti jo karalystės gerovę. Panašiai Viešpats pašaukia žmones, kurie padės Jam kurti tvirta, lyg namas ant uolos pastatytas, Dievo Karalystę. Verta susimąstyti, ar esu naudingas Viešpaties akyse, kad pasiimtų manę ir nepaliktų velnio valdytoje ir nuodėmių sudegtoje ir išniokotoje žemejė?

Apmąstymo gairės – br. Piotr Pliszka OFM Conv.