Eik į bažnyčią

Posted by in apmąstymas

Kiek kartų pavydėjau svajodamas, kad ir aš turėčiu proga susitikti su Jėzumi, pamatyti Jo padarytus stebuklus, išgydytus žmones, valgyti Jo padaugintą duoną, dalyvauti Paskutinėje Vakarenienė…Kiek paprastesnis būtų gyvenimas! Koks paprastas tikėjimas! Ak, žmogiškas naivumas! Virš du tūkstančius metus Bažnyčia tyrinėja tiesą apie Dievą, skelba ją, gynė, o aš norėčiau tik Jį greitai pamatyti.
Geriau pasitikslink kelinta valanda kunigas aukos šiandien mišias artimiausioje bažnyčioje ir išsiruošk jose dalyvauti. Tikrai pamatysi. Aš planuoju labai įdėmiai žiūrėti.

Apmąstymą parašė br. Michał Nowak OFM Conv.