Trupinėlis

Posted by in apmąstymas

Šv. Pranciškus Asyžietis patyręs didelę Dievo malonę ir Marijos globą Angelų Karalienės koplyčioje pavadino tą vietą „portiuncula” – „Trupinėlis”, žinoma dangaus. Šitoje vietoje Serefiškasis Tėvas suprato savo pašaukimo esmę – visiems žmonėms skelbti kaip apaštalai Gerąją Naujeną apie nemylimą Meilę. Ten savo šaltinį ir pradžią turi trys pranciškoniški Ordinai: mažesniųjų brolių Ordinas (savo trijose atšakose – reformos broliai, konventualai ir kapucinai), Šv. Klaros Ordinas ir Pranciškonų pasauliečių Ordinas.  Ten, kiekvienas atvykstantis gali pelnyti visuotinių atlaidų malonę Pranciškaus išprašytą  pas popiežių. Šie atlaidai buvo vadinami neturtingų atlaidais, nes tik turtingi galėjo lesiti sau kelaiuti į Šventąją Žemę ar nors į Romą laimėti visuotinių atlaidų. Todėl šiandien porcinkulės atlaidus galima pelnyti kiekvienoje parapinėje bažnyčioje.