Atsimainymas

Posted by in apmąstymas

Jėzus pasakęs savo mokiniams apie laukiančią Jo kančią ir mirtį bei įpareigojęs juos imti kasdien savo kryžių pamatė juos nerimą ir pasimetimą. Apaštalams atrodė viskas per daug, per žiauru, per sunku, be reikalo. Tada pasiėmė tris iš jų, Petrą, Jokūbą ir Joną, į Taboro kalną. Ten atsimainė parodydamas savo dieviškumą, kurį dengė žmogiškumas. Taip įrodė, jog yra gyvenimas po gyvenimo ir neviską galime pamatyti žmogaus akimis. Ten ant kalno ne tik Jėzus atsimainė – taip pat pasikeitė Jo sekėjų širdis ir tikėjimas. Kas kart dalyvaudami mišiose, priimdami Komuniją ar skaitydami Šventąjį Raštą mūsų pilna abejonės ir baimių širdis atsimaino, stiprėja ir pradėda spindėti meile Viešpačiui.