Viešpaties svajonė

Posted by in apmąstymas

Sunku suprasti, kodėl Kristus pašaukė į Apaštalų būrį savo tautos išdavyką, bendraudarbiaujantį su okupantu – muitininką Matą. Argi nebuvo gerėsnių? Dar labiau nesuvokiu, kodėl į tą pačią grupę Viešpats Jėzus pašaukė ir savo išdavyką, kuris Jį pardavė už menką atlygį, pirmienybę suteikė bailiui, kuris prie pirmos progos išsižadėjo Jo, o visi kiti mokiniai paliko Jį ir pasislėpė, kai Jam ištiko nesekmė bei neteisėtai buvo areštuotas ir teisiamas. Juk tai netikę berdrininkai! Tačiau jų dėka Bažnyčia buvo įsteigta ir egzistuoja iki šiol, o tai yra įrodymas, jog Pats Dievas Ją įsteigė ir veda, nes Viešpats Dievas labiau svajoja ir nori teikti gailestingumą nusidėjėliams negu gauti įvairių aukų gausą.