Pamatysi daugiau

Posted by in apmąstymas

Nuostabu yra patirti pakylantį Dievo artumą ir galingai perkeičiančią sielą Jo meilę maldos metu, pavyzdžiui po medžių kaip tai atsitiki Natanaeliui. Pamatyti Viešpaties didingumą ir garbės pilnatvę dar su angelų palyda ir Visų Šventųjų būrį tai nepalyginai daug daugiau, tiek daug, kad sunku visą tai apibudinti žodžiais ar net įsivaizduoti. Tačiau Jėzus žada visą tai apreikšti tyraširdžiams.