Kur randasi tikra laimė?

Posted by in apmąstymas

Apaštalai yra pilni entuzjazmo, nes nugalėjo daug piktųjų dvasių išvarę jas iš žmonių. Panašiai, kiekvienas žmogus, atsispyręs pagundoms ir velnio pasiūlymams, nenusidėda ir džiaugiasi, tačiau pilna pergalė yra tik tada, kai tuo nesididžiuoja ir lieka nuolankus. Kitu atvėju dar giliau įklimpa į piktojo rankas, nelaisvę ir didžiausią nuodėmę – puikybę. Galutinę pergalę ir tikrą laimę pasiekia, kai su džiaugsmu ir ramia sąžinę žvelgia į Viešpatį ir šlovina Jį už didžius Jo darbus.