Antras išgydymas

Posted by in apmąstymas

Dešimt raupsuotojų meldė Jėzų išgydymo ir pasveiko – jų kūnai tapo tokie patys kaip ankščiau, galėjo sugrižti pas savuosius ir pradėti gyventi taip, kaip gyveno kol buvo sveiki. Vienas, samarietis, pamatęs savo prašymo išpildimą, sugrįžo pas Jėzų. Jį prašė ir Jame dėjo visą savo viltį, todėl ir Jam norėjo padėkoti. Ir tada įvyko antras išgydymas, antras stebuklas didesnis ir svarbesnis negu pirmas, nes palietė šio žmogaus sielą.