Pamatyti Dievą

Posted by in apmąstymas

Senojo Testamento laikų žmonės nekartą girdėjo Dievo pažadą, jog netrukus ateis Mesijas išgelbėti visus savo išrinktuosius. Dievas neskubėjo įgyvendinti savo planą, nes norėjo, kad žmonės suprastų, kad jie bus ir išpirkti iš nuodėmių valdovo nelaisvės ir kad jie taps Švenčiausios Trejybės paslaptės dalininkais. Kai tik atėjo laikų pilnatvė, pirmą tinkama dieną, ilgiau nenorėdamas laukti, Dievo Sūnus atėjo į šį pasaulį apreikšti Tėvą. Tuo metu gyvenantys žmonės pamatė Jį savo akimis – kiek tikėjimo turėjo, kad pamatė šitame Žmoguje Dievą.