Agus Dei, Agnes Dei, Krikščionis – Dievo žmogus.

Posted by in apmąstymas

Jėzus atėjęs į pasaulį skelbė Gerąją Naujieną, gydė ligonius, išlaisvino apsėstuosius ir darė daug kitų stebuklų įrodydamas savo Dieviškumą, tačiau jie nebuvo Jo įsikūnijimo tikslas. Jėzaus misija tai visos žmonijos išganymas per savo kančią, mirtį ir prisikelimą. Kaip tylus ir ramus avinėlis dėl meilės mums leido save net nužūdyti, kad tik mes būtume laisvi nuo piktojo pinklių. Į tą meilę ištikimybe pažadui ir ištvėrme kankinimuose atsakė jaunoji dvylikmetė Agnė, šios dienos globėja. Kitaip negalėjo pasielgti – vardas įpareigoja.
Krikščionio vardas kyla nuo Kristaus.