Negalime prarasti laiko, turime kuo geriau jį išnaudoti

Posted by in apmąstymas


Laiko, deja, dabar nebranginame. Kai kurie žmonės net atsisako maldos, arba teisinasi užimtumu praleisdami tą svarbią akimirką Dievo akivaizdoje, arba nuvertina pokalbį su Kūrėju ir Išganytoju. Bet stabtelkim ir pagalvokim, kiek laiko bergždžiai praleidžiame, vogdami iš artimųjų, iš draugų, iš saviugdos, iš savo poilsio ir iš Dievo… O juk malda ištobulina mūsų įgūdžius ir talentus bei „pristabdo laiką“. Ir pats Viešpats Jėzus ėjo į nuošalią vietą susitikti su savo Tėvu. Juk ką mylime, su tuo norime būti.