Dialogas

Posted by in apmąstymas

Šėtonas, žalčio pavidale, užkalbindamas Ievą ir Adomą, pasėjo jų širdyje nepasitikėjimą Dievu ir Jo taisyklėmis, bei įskiepijo norą kuo daugiau turėti, reikšti, žinoti ir tuo puikuotis. Nors pirmieji tėvai bandė priešintis ir gintis, pralaimėjo piktajam, kuris buvo gudresnis ir alsavo neapykanta Viešpačiui, nes pradėjo su juo šnekučiuotis. Adomas ir Ieva nusidėję bijojo susitikimo su Dievu, todėl pasislėpė krūmuose, nenorėjo su Juo kalbėtis, nei Jo matyti, lyg kurčnebyliai. Tačiau Dievo gailestingumą atnešęs Jėzus gydo ir šitą ligą.