Pasirinkti būtina!

Posted by in apmąstymas

Dievas tikriausiai tyčiotųsi iš mūsų tik siūlydamas imti kryžių,visą paketą kančios ir skausmo, savo norų, planų, troškimų išsižadėjimą, bet negarantuotų amžinojo gyvenimo. Mes esame Jo mylimi vaikai, todėl ir pats ėjo tuo keliu: nusižemino palikdamas dangų ir tapdamas žmogumi, paėmė kryžių, mirė ir prisikėlė dėl mūsų. 
Žinoma, galima pasirinkti ir kažką kitą – dievaitį, garantuojantį laikinas linksmybes, pramogas ir patogumą, bet atimantį širdies ramybę, žmogaus orumą ir neduodantį išgelbėjimo iš nuodėmių. Bet, ar tikrai tai verta pasirinkti?