„Omni die dic Mariae”

Posted by in apmąstymas

Mėgstama giesme „Mano siela, kiekvieną dieną šlovinki Mariją“ Šv. Kazimieras garbino Mariją, Dievo Sūnaus Motiną, nes Ji yra geras pavyzdys ir padėjėja veržtis pirmyn ir „siekti laimikio aukštybėse”. Naktiniai budėjimai prie katedros durų ir laukimas ryto maldų prieš Švenčiausiąjį Sakramentą, apsaugojo mūsų Globėją nuo valdovo išdidumo, dvariškio lengvabūdiškumo ir tikėjimo atvėsimo dėl mokslo. Marijos pamokos jaunam karalaičiui taip pat davė gilios išminties ir jautrią širdį kiekvienam patyrusiam bėdą ar nelaimę. Taip Šv. Kazimieras įgyvendino Jėzaus įsakymą: „vienas kitą mylėti“ bei užsitarnavo trečią ranką.