Klausyti širdimi

Posted by in apmąstymas

Kadangi Rašto aiškintojas nekėlė sau tikslo mokyti kitus, bet siekė ieškoti tiesos ir Dievo karalystės, uždavęs klausimą laukė ir įdėmiai klausėsi atsakymo „koks yra svarbiausias įsakymas“. Neužtenka tik tinkamai užduoti klausimą ir paklausti tinkamo (tikriausiai žinančio atsakymą) žmogaus. Reikia atvertos ausies, o dar tiksliau – širdies, pripažįstančios, kad dar ne viską žino ir ne viską supranta bei norinčios priimti logiškus ir tikrus argumentus. Tokia, norinti mokytis, nuolanki širdis – tai raktas į šventumą ir į dangų.