Didžiausia laimė

Posted by in apmąstymas

Sužinoję apie karo žiaurumus, apie nusikaltėlių be gailesčio įgyvendintus kėslus, apie melą per akis, esame linkę nuteisti ir pasmerkti atsakingus už tas situacijas žmones. Tie įvykiai, lygiai taip pat, spaudžia Viešpaties Širdį ir Jam yra skausmingi, tačiau Jis elgiasi kitaip negu mes – ryžėsi paaukoti aukščiausią, savo gyvybės, kainą už tuos visus nusikaltėlius, kad grąžintų jiems Dievo vaikų garbę. Net recividistai gali tikėtis Jo atleidimo ir dar vieno šanso. Deja, kiekvienas mūsų nusidėdamas sukelią tokį pat ar dar didesnį skausmą Jėzui. Taigi, visa laimė – Dievas yra gailestingas!