Tamsa ir šviesa

Posted by in apmąstymas

Nelabai gera ir patogu gyventi tamsoje, nes gali prasiskelti galvą, įkristi į duobę arba kažkaip kitaip susižaloti. Deja, laikui bėgant priprantame prie skausmo, nuolatinių žaizdų, slegiančios aplinkos ir nematydami galimybės kitaip gyventi, nebenorime pasikeitimų. Tačiau užtenka trumpo šviesos spindulio, kad atgimtų troškimas siekti matomo pasaulio. Jėzaus Kristaus prisikėlimas apšviečia gyvenančius nuodėmių tamsybėse ir rodo kelią į kitokį, kokybišką gyvenimą. Ar leisti velykų džiaugsmui vesti į laisvę, ar eiti paskui pažadintą entuziazmą – tai kiekvieno asmeninis apsisprendimas.