Akmenys ar duona

Posted by in apmąstymas

Diakonas Steponas, kalbėdamas apie Jėzaus auką, mirtį ir prisikėlimą bei skatindamas atsiversti, supurtė Izraeliečių sąžinę. Nors nemažai žmonių įtikėjo, priėmė krikštą ir nusprendė pakeisti savo gyvenimą, Tautos seniūnai ir Rašto aiškintojai apgaulingai apskundė Steponą ir nuteisė mirčiai. Jėzus, matydamas išalkusius Dievo žodžio ir kasdieninės duonos žmones, pamaitino juos reikalingu žemišku ir dangišku maistu. Reakcija priklauso nuo to, ką kas turi savo širdyje: kietus akmenis nešančius mirtį ar teikiančią gyvybę meilės duoną.