Esu krikščionis?

Posted by in apmąstymas

Jėzus aiškino žydams, kad atėjo Dievo Tėvo atsiųstas, bet Jo žodžiu netikėjo. Padarė daug stebuklų, ženklų, kuriuos gali padaryti tik Dievas, bet ir tada žydai abejojo. Mesijas net atskleidė tiesą apie jų laukiantį išganymą, bet ir tada Jo nepaklausė. Visiškai kitaip buvo Fenikijoje, Kipre ar Antiochijoje, kur pagonys įtikėjo Jėzumi ir priėmę krikštą Kristaus vardu pradėjo vadintis krikščionimis, Jo sekėjais. 

Ką Dievas dar privalo padaryti, kad ne tik vadinčiausi „krikščionis“, bet būčiau juo?