Mylėkite vienas kitą

Posted by in apmąstymas

Jei noriu mylėti Dievą ir įrodyti Jam savo ištikimybę, privalau ne tik į Jį kreiptis gražiausiais,  meiliausiais žodžiais, bet pamatyti kitus žmones ir su jais bendrauti, apgaubti juos rūpesčiu ir gerumu, kai reikia – atleisti, kai reikia – pamokyti.  Taigi, mylėti Dievą, reiškia mylėti artimą. Neįmanoma artintis prie Amžinojo Viešpaties ir Jam visą save atiduoti, o tuo pačiu, šalia esančio, Viešpaties tobula meile sukurto ir su dideliu pasiaukojimu išganyto žmogaus nekęsti, nemylėti, nematyti, ignoruoti ar laikyti nevertu dėmesio. Meilė kitam – tai meilės Dievui kontrolinis testas.

 

Skaitiniai

Apd 10, 25–26. 34–35. 44–48: Ir pagonims buvo išlietos Šventosios Dvasios dovanos
Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4. P.: Savo išganymą Viešpats apreiškė pagonims. / Aleliuja.
1 Jn 4, 7–10: Dievas yra meilė
† Jn 15, 9–17: Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti