Parakletas

Posted by in apmąstymas

Evangelijoje pagal šv. Joną graikiškame originale Šventoji Dvasia yra apibūdinta žodžiu „Parakletas”, kuris reiškia globėjas, advokatas, guodėjas. Šventoji Dvasia padrąsina mus skelbti Evangeliją ir stiprina išbandymuose, kad tiesa apie Jėzaus meilę ir pasiaukojimą nebūtų nutylėta. Taip pat Pagalbinikas iš dangaus užtars mus Dievui Tėvui teismo dieną ir vien savo buvimu šalia mūsų, neleis kaltintojui – piktajam, nė žodžio prieš mus pasakyti.