Įvykių skonis

Posted by in apmąstymas

Ne viskas, kas naudinga, tuo pačiu yra miela ir jauku: Viešpaties Jėzaus išėjimas mokinių sielose sukėlė liūdesį (kas yra  visiškai suprantama), tačiau tai yra jiems naudinga ir būtina. Šv. Pauliaus žodžiais pagrįstas, kalėjimo budelio atsivertimas yra naudingas ir džiaugsmingas, tik dėl to, kad anksčiau pareikalavo kančios, nuplakdinimo ir laisvės atėmimo. Šiandien Dievo Žodis moko įvykius skanauti ne liežuviu, bet tikėjimu, nes tik taip galima pažinti tikrą jų vertę.

Apmąstymą parašė br Mateusz Stachowski OFM Conv.

Skaitiniai:

Apd 16, 22–34:
Ps 138, 1–2a. 2bc–3. 7c–8.
† Jn 16, 5–11: