Imkite

Posted by in apmąstymas

Didžiausia Dievo svajonė! Imite, nedvejokite, netaupykite, visiems užteks. Kai baigiasi Jėzaus gyvenimas žemėje, Jis galvoja apie apaštalus ir apie mane, ir apie kiekvieną žmogų. Nori palikti kur kas daugiau negu suvenyras ar paprasta dovana.
Dalyvaudamas šv. mišiose stebiuosi, kokį stebuklą Viešpats man paruošė ir į kokį slėpinį mane pakvietė! Verta susimastyti, ką gaunu, ką imu namo, kuo pamaitinu savo sielą. Jis nuolat kartoja: „Imkite!“

Skaitiniai:

Iš 24, 3–8: Tai kraujas sandoros, kurią su jumis sudarė Viešpats
Ps 116, 12–13. 15. 16bc. 17–18. P.: Išganymo taurę pakelsiu, Viešpaties vardą kartosiu.
Žyd 9, 11–15: Kristaus kraujas nuvalys mūsų sąžinę
∆ Sekvencija (neprivaloma): Nuo saulėtojo Siono…
† Mk 14, 12–16. 22–26: Tai mano kūnas, tai mano kraujas