Svečiuose

Posted by in apmąstymas

Evangelija pagal Joną aprašo dvi situacijas, kai Jėzus lankėsi pas draugus: Mortą, Mariją ir Lozorių. Pirma jų įvyko draugystės pradžioje ir todėl Morta su jauduliu pirmiausia galvojo apie išorinę aplinką bei patarnavimą prie stalo – tuo pačiu Marija pasirinko kitą, garbingėsnį būdą priimti Dievo Sūnų savo namuose – paruoštoje sieloje. Antra situacija rodo Mortos subrendusį tikėjimą ne tik į brolio prisikelimą ir į Jėzų darantį stebuklus. Mortai buvo naturalu ir aišku, jog būtina tikėti Jėzumi teikiančiu gailestingumą ir išganimą.