Rinkimai pagal Dievą

Posted by in apmąstymas

Kai vyksta rinkimai, pvz. prezidento ar į parlamentą, tarp kandidatų būna gana stirpių pokalbių dėl pasiūlytų programų bei kandžių komentarų apie kontrkandidatus; o tas, kuris laimi, įspūdingai atšvęnčia ir trimitams skambant vaikšto pakėlęs galvą. Jėzus visą naktį praleidęs maldoje pakvietė pas save mokinių būrį, iš kurio išsirinko dvyliką Apaštalų. Greitai nuveda juos nuo kalno, prie žmonių minios laukiančios pagalbos, paguodos, pamokymo, išgydymo ar net išlaisvinimo nuo piktosios dvasios varginačių pančių. Prie kiekvieno žmogaus teko Apaštalams nusilenkti, išklausyti ir bandyti suprasti jo bėdas – nebūvo laiko savigarbei nei poilsiui, nes Dievas visada pasirenka meilės tarnystei.