Sustiprinti sklaisčiai

Posted by in apmąstymas

Šiandien giedamos psalmės autorius ragina šlovinti Dievą, kuris davė kiekvienam mūsų gyvybę, pripildė palaima ir įvariuomėmis dovanomis, o tas sutalpintas malones liepė saugoti lyg tvirtovėje, kurios vartus ir sklaisčius stiprina pats Viešpats. Jei kas tomis dovanomis naudojasi pagal Dievo malonę ugdo savyje dorybes ir legvai daro gerus darbs. Jei kažkas pamirš, jog Dievas yra su juo ir pradės pasitikėti vien savo jėgomis, puolamų pagundų gausybė ir įkyrumas išgasdins jį ir perlauš apsauga.