Antrajame plane

Posted by in apmąstymas

Šiandieninę Evangeliją Lukas pradeda valstybių, rajonų ir vardų eile, kad pasakytų, jog… Žodis atėjo pas Joną esantį kažkur dykumoje (!) ir priduria, kad nuo šito Jono Žodžio klausymo, be išgarsinimo, antrame plane, prasideda naujas išganymo istorijios skyrius.
Apie likimo pasikeitimą kalba Baruchas, apie pasikeitimą sako Psalmė, apie tai, kad Dievas pakeitė Filipiečių gyvenimą rašo Paulius – Jono Žodžio klausymą ir skelbimą taip pat galime prijungti prie šio sąrašo.
Kiekvieną kartą, kai tyloje, pasauliui nematant, klausome Dievo Žodžio, prasideda pasikeitimai.

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.

Skaitiniai:

Bar 5, 1–9: 
Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6.
Fil 1, 4–6. 8–11: 
† Lk 3, 1–6: